De nyeste lovene og reglene for nettspill – som er relevante for norske spillere


For nordmenn kan lover og regler som regulerer pengespill på nett være en anelse forvirrende. På den ene siden er det statlig godkjente monopolister som skal tilby pengespill i Norge, på den andre siden er det selvfølgelig umulig å håndheve i et demokrati med tilgang til internett.

På samme måte skal egentlig både reklame, apper og pengeoverføringer til og fra utenlandske spillselskaper også være ulovlige, men heller ikke det er mulig å håndheve i dag. Så hvilke lover og regler er egentlig relevante for norske spillere, og har det noe å si hvilke nye lover og regler myndighetene får på plass?

Markedsføring – og den bakenforliggende konflikten med EU

I 2020 vil regjeringen og Lotteritilsynet igjen prøve å skjerpe lovverket rundt markedsføring av pengespill på lineær TV. Det er mulig å diskutere hvorvidt det i det hele tatt er relevant, med tanke på at det er alt færre som ser på vanlig TV. Samtidig er dette kanskje et av de få områdene der myndighetene eventuelt har noe mulighet å nå fram, å for eksempel prøve å regulere markedsføringen via utenlandske annonsenettverk hadde vært fullstendig umulig. At det eventuelt blir mindre reklame for pengespill vil selvfølgelig ikke påvirke norske spillere direkte, men det vil kunne få følger for blant annet finansieringen av dyre TV-rettigheter.

Samtidig vil spillselskapene ikke akseptere skjerpede regler uten videre, og det henger sammen med det som er selve kjernen i hvorfor det norske forholdet til nettspill er så ambivalent. Vi må ikke reise lenger enn til Sverige for å komme til et EU-land der alle selskaper med en lisens kan tilby pengespill på nett til svenske innbyggere. Uten å gå alt for dypt i EØS-rett og andre juridiske detaljer, betyr det at disse tjenestene også skal tillates markedsført og solgt i andre EU- og EØS-land – inkludert Norge.

Tiltak mot apper og pengeoverføringer – uten dramatiske effekter

Det er viktig å huske på at det er fullt ut lovlig for nordmenn å spille på online casino, og det betyr også at tiltakene myndighetene benytter seg av er rettet mot selskapene, ikke spillerne. Inntekt fra pengespill er noe som skal føres opp i skattemeldingen, og det er altså definitivt lovlig å gå med overskudd fra pengespill på nett eller til og med være profesjonell pokerspiller.

Myndighetene prøver likevel å håndheve det norske regelverket ved å for eksempel be om at apper med pengespill sperres, eller at pengeoverføringer til kjente spillkontoer ikke kan gjennomføres. Dette er likevel en helt umulig kamp, som ikke påvirker norske spillere på de store nettkasinoene, det er helt enkelt umulig å sperre overføring av penger i en åpen verden. I en periode prøvde myndighetene å sperre for all bruk av norske kredittkort innenfor kategoriene pengespill, men det gjorde for eksempel at noen nordmenn ikke kunne betale sine hotellregninger i Las Vegas med kredittkort.

Slik situasjonene står i dag, prøver altså myndighetene å stikke noen kjepper i hjulene på de store selskapene, men har samtidig mer eller mindre akseptert at nordmenn spiller på nett. Det er lite sannsynlig at vi vil se noen store endringer i lover og regler som virkelig griper inn i privatpersoners opplevelse – før det eventuelt kommer en norsk lisensordning for pengespill.